Uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1121) z dniem 1 stycznia 2013 r.
Sąd Rejonowy w Strzelinie uległ zniesieniu.

W dotychczasowych budynkach Sądu Rejonowego w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7 i Kamiennej 1  będą mieściły się wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Oławie:

VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie,

VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Strzelinie,

VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzelinie,

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzelinie,

Zamiejscowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą w Strzelinie

 

Strona internetowa Sądu Rejonowego w Oławie