godło

Sąd Rejonowy w Strzelinie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Komunikat w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Strzelinie w okresie stanu epidemii

Mając na celu zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelinie od dnia 3 sierpnia 2020 r. zostają wprowadzone następujące zmiany w organizacji pracy Sądu:

 

 1. Sąd Rejonowy w Strzelinie urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. Biura Podawcze Sądu obsługują interesantów w godzinach od 9:00 do 15:00, z przerwą od 12:00 do 12:30 na dezynfekcję pomieszczeń.
 1. W budynkach Sądu Rejonowego w Strzelinie zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Wszelkie czynności obsługi będą realizowane telefonicznie lub poprzez Biuro Podawcze Sądu.
 1. Przeglądanie akt może odbywać się jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniem się z sekretariatem wydziału, w terminach i godzinach ustalonych przez kierowników sekretariatów poszczególnych wydziałów.
 1. Nie odbywają się przyjęcia stron w celu złożenia skarg administracyjnych. Skargi podlegają złożeniu drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność, wysłuchanie skarżącego telefonicznie. Jedynie w sytuacjach gdy nie jest możliwe skorzystanie z wcześniej wskazanych możliwości odbywa się przyjęcie skarżącego w celu złożenia skargi administracyjnej do protokołu.
 1. Ilość osób przebywających jednocześnie w Sądzie w związku z wezwaniem, zawiadomieniem o posiedzeniu lub załatwiających sprawy w budynku Sądu nie może być większa niż 10. Do limitu nie wlicza się pracowników sądów, prokuratury oraz funkcjonariuszy policji.
 1. Osoby oczekujące pod salami rozpraw zobowiązane są do zachowania co najmniej 1,5 metra odstępu od siebie.
 1. Wchodzący do budynku Sądu powinni dezynfekować ręce jak też zasłaniać usta i nos (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy).
 1. Przed wejściem na salę sądową w związku z wezwaniem bądź zawiadomieniem o rozprawie lub posiedzeniu jawnym należy każdorazowo dokonywać dezynfekcji rąk, jak też w trakcie rozprawy zasłaniać nos i usta.
 1. Do budynków sądowych Sądu Rejonowego w Strzelinie zakazuje się wstępu osób innych, niż wzywanym do udziału w posiedzeniu lub też wykazujących niezbędną potrzebę uzyskania dokumentu w budynku Sądu. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności, z wyjątkiem osób towarzyszących stronom, uczestnikom, obrońcom lub pełnomocnikom jako osoby współpracujące w prowadzeniu sprawy, w której przybyli mają brać udział.

Ograniczenia dostępu nie dotyczą adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jak też aplikantów.

Publiczność może uczestniczyć w rozprawie po wcześniejszym uzyskaniu zgody przewodniczącego wydziału lub przewodniczącego posiedzenia i ustaleniu ilości osób, które przy zachowaniu bezpiecznego odstępu mogą uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności. O uzyskanie zgody na uczestnictwo w rozprawie zainteresowani zwracają się za pośrednictwem poczty elektronicznej do sekretariatu właściwego wydziału.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KONTAKTU Z SĄDEM DROGĄ TELEFONICZNĄ ALBO ELEKTRONICZNĄ:

Wydział/Zespół/Biuro

Numery telefonów

Adres email

Biuro Podawcze

717499100

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Wydział Cywilny

717499124

717499125

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II Wydział Karny

717499144

717499149

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

717499164

717499166

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

717499170

717499171

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

717499182

717499183

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SĄDU REJONOWEGO W STRZELINIE OD 4 MAJA 2020 R - aktualizacja z dnia 13.05.2020 r..

Mając na celu zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelinie od dnia 4 maja 2020 r. zostają wprowadzone następujące zmiany w organizacji pracy Sądu:

 1. W okresie od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. ogranicza się urzędowanie Sądu poprzez zniesienie rozpraw i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem odroczonych publikacji orzeczeń oraz spraw pilnych. W okresie tym ilość osób przebywających jednocześnie w Sądzie w związku z wezwaniem, zawiadomieniem o posiedzeniu lub załatwiających sprawy w budynku Sądu nie może być większa niż 10. Do limitu nie wlicza się pracowników sądów, prokuratury oraz funkcjonariuszy policji.

 1. W okresie od 18 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r. modyfikuje się zakres urzędowania Sądu poprzez wprowadzenie ograniczenia ilości osób wzywanych na rozprawy oraz uczestniczących w rozprawach.
  W okresie tym ilość osób przebywających jednocześnie w Sądzie w związku z wezwaniem, zawiadomieniem o posiedzeniu lub załatwiających sprawy w budynku Sądu nie może być większa niż 10. Do limitu nie wlicza się pracowników sądów, prokuratury oraz funkcjonariuszy policji.

 1. Osoby oczekujące pod salami rozpraw zobowiązane są do zachowania co najmniej 1,5 metra odstępu od siebie.

 1. Wchodzący do budynku Sądu powinni dezynfekować ręce jak też zasłaniać usta i nos stosownie do § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (to jest przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40 ust.1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2020 r. poz.110, 284, 568 i 695).

 1. Przed wejściem na salę sądową w związku z wezwaniem bądź zawiadomieniem o rozprawie lub posiedzeniu jawnym należy każdorazowo dokonywać dezynfekcji rąk, jak też w trakcie rozprawy zasłaniać nos i usta.

 1. W okresie od 1 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. nie odbywają się przyjęcia stron w celu złożenia skarg administracyjnych. Skargi podlegają złożeniu drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność, wysłuchanie skarżącego telefonicznie.

 2. W okresie od 18 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. skargi podlegają złożeniu drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchanie skarżącego telefonicznie. Jedynie w sytuacjach gdy nie jest możliwe skorzystanie z wcześniej wskazanych możliwości odbywa się przyjęcie skarżącego w celu złożenia skargi administracyjnej do protokołu.

 1. W okresie od 4 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r. do budynków sądowych Sądu Rejonowego w Strzelinie zakazuje się wstępu osób innych, niż wzywanym do udziału w posiedzeniu lub też wykazujących niezbędną potrzebę uzyskania dokumentu w budynku Sądu. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności, z wyjątkiem osób towarzyszących stronom, uczestnikom, obrońcom lub pełnomocnikom jako osoby współpracujące w prowadzeniu sprawy, w której przybyli mają brać udział. Ograniczenia dostępu nie dotyczą adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jak też aplikantów.

 1. W okresie od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. w budynkach Sądu Rejonowego w Strzelinie zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Wszelkie czynności obsługi będą realizowane telefonicznie lub poprzez Biuro Podawcze Sądu.

 1. Przeglądanie akt może odbywać się jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniem się z sekretariatem wydziału, w terminach i godzinach ustalonych przez kierowników sekretariatów poszczególnych wydziałów.

 1. Od 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. Biura Podawcze Sądu przyjmują pisma w skróconym czasie urzędowania w godzinach 10.00 do 13.00, a od 18 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Biura Podawcze Sądu otwarte są w godzinach 8.00 do 15.00.

 1. W okresie od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Strzelinie urzęduje od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.


ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KONTAKTU Z SĄDEM DROGĄ TELEFONICZNĄ ALBO ELEKTRONICZNĄ:

Wydział/Zespół/Biuro

Numery telefonów

Adres email

Biuro Podawcze

717499100

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Wydział Cywilny

717499124

717499125

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II Wydział Karny

717499144

717499149

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

717499164

717499166

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

717499170

717499171

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

717499182

717499183

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dni wolne od pracy w Sądzie Rejonowym w Strzelinie w 2020 r.

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Strzelinie  14 sierpnia 2020 r. i 24 grudnia 2020 r. są dniami wolnymi od pracy.

Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelinie dotyczące zmian w organizacji pracy Sądu Rejonowego w Strzelinie w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Szanowni Państwo.
Publikujemy treść zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelinie dotyczących zmian w organizacji pracy Sądu Rejonowego w Strzelinie w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Czasowa zmiana godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Strzelinie

Informujemy, że w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Strzelinie urzęduje w godzinach od 7.30 do 15.30.

Komunikat Kancelarii Komorniczych działających przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem
SARS-Co V 2 na terenie województwa dolnośląskiego, kancelarie komornicze będą od dnia
13 marca 2020 r. w ograniczonym zakresie utrzymywać kontakt ze stronami i uczestnikami postępowania.

Obsługa osobista osób w kancelarii nie jest obecnie prowadzona, z wyjątkiem najpilniejszych sytuacji wymagających natychmiastowego spotkania tylko po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie bądź mailowo.

Wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z Kancelarią Komornika uprzejmie prosimy o kontakt droga pocztową, telefoniczną lub mailową.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie
Jan Heród
tel. (071) 392-30-50
fax (071) 392-30-55
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie
Iwona Maria Kubiak

tel./fax 71 393-57-06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OGŁOSZENIE

UWAGA ROZPRAWY W DNIACH: 13 MARCA - 30 KWIETNIA ZOSTAJĄ ODWOŁANE ZA WYJĄTKIEM SPRAW PILNYCH !!!

BIURO PODAWCZE SĄDU REJONOWEGO W STRZELINIE CZYNNE W GODZINACH:

PN-PT 10:00-13:00 ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Godziny urzędowania sądu:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, które pozostaje w bieżącym kontakcie z Ministrem Zdrowia, informuję, że do dnia 30 kwietnia br. odwołane będą rozprawy zaplanowane w Sądzie Rejonowym w Strzelinie, z wyjątkiem spraw pilnych oraz odroczonych publikacji orzeczeń.

Przy odroczonej publikacji orzeczenia nie jest obowiązkowe stawiennictwo stron, a zatem apelujemy o niepojawianie się w tych dniach w sądzie tylko w celu wysłuchania orzeczenia. Informacja o jego treści będzie dostępna telefonicznie lub przez Portal Informacyjny Sądów apelacji wrocławskiej.

Prosimy również o ograniczenie wizyt w sądzie wyłącznie do spraw niezbędnych z uwagi na potrzebę ograniczenia kontaktów. Zwracam uwagę, że istnieje możliwość kontaktu z sądem drogą telefoniczną: albo elektroniczną:

Wydział

Numery telefonów

Adres email

Biuro Podawcze

717499100

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Wydział Cywilny

717499124

717499125

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II Wydział Karny

717499144

717499149

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

717499164

717499166

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

717499170

717499171

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

717499182

717499183

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WYKAZ SPRAW PILNYCH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W SĄDZIE REJONOWYM W STRZELINIE W OKRESIE OD 01-30.04.2020 r.

WYKAZ SPRAW PILNYCH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W SĄDZIE REJONOWYM W STRZELINIE

W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2020 R. DO 30 KWIETNIA 2020 R.


SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 06.04.2020 r.

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Lp.

Sygn. akt

Sala

Godzina

1.

III Ns 19/20

2

14.00


SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 08.04.2020 r.

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Lp.

Sygn. akt

Sala

Godzina

1.

III Nkd 62/19

2

12.00

2.

III Nsm 67/20

2

13.00


SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 15.04.2020 r
.

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Lp.

Sygn. akt

Sala

Godzina

1.

III RNs 18/20

2

10.30

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 23.04.2020 r.

II WYDZIAŁ KARNY

Lp.

Sygn. akt

Sala

Godzina

1.

II K 401/19

2

9:30

 Strona 1 z 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player