godło

Sąd Rejonowy w Strzelinie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

WAŻNE – dotyczy papierowych znaków opłaty sądowej od dnia 01.07.2018r.

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

 

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

 

UWAGA:papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

Mediacje

Informujemy, że od dnia 12 marca 2018 r., w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 11.00 w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, w pokoju nr 3 (parter budynku) dyżur pełni Pani Joanna Pomagruk - mediator z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Celem dyżurów mediatora jest informowanie stron, pełnomocników oraz osób zainteresowanych o możliwości rozwiązania sporu przez mediację, na czym polega mediacja i ewentualne przeprowadzenie mediacji.

Informacja o likwidacji Kasy

Od 01 lutego 2018 r. likwiduje się kasę w Sądzie Rejonowym w Strzelinie.
Od tego dnia opłaty sądowe gotówkowe (wpisy / grzywny, koszty) można uiszczać bez dodatkowych opłat w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 46.

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Strzelinie na które należy dokonywać wpłat (lista dostępna w w/w Banku)

1. Konto dochodów budżetowych:
 • wpisy sądowe
 • grzywny,
 • opłaty kancelaryjne
 • koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych
NBP (Narodowy Bank Polski) 711010 0055 2203 0050 7900 0000

2. Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego.
 • zaliczka na biegłego
 • zaliczka na kuratora
 • zaliczka na tłumacza
 • zaliczka na świadka i inne
NBP (Narodowy Bank Polski) 82 1010 1674 0032 6113 9800 0000

3. Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Postpenitencjarnej
 • nawiązki
 • świadczenia pieniężne
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) 15 1130 1033 0018 8161 9820 0001

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy, nazwę wydziału na rzecz którego dokonuje się wpłaty.

Znaki opłaty sądowej można kupić na stronie ePłatności: https://oplaty.ms.gov.pl/

Rodzina 500+

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" 
logo_500


Strona 1 z 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player