godło

Sąd Rejonowy w Strzelinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi

Jak wnieść i sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy?

1. Sporządzenie pozwu:

Konieczne elementy pozwu:

  • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres)
  • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (w procesie) ewentualnie uczestników (w postępowaniu nieprocesowym) (imię, nazwisko, adres, zawód)
Więcej…  

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

1. Należy złożyć wniosek: „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" lub „Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym".

2. Należy je wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.
3. Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, w znakach opłaty sądowej.

Więcej…  

Kiedy kara ulega zatarciu?

1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności - z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, zatarcie następuje w tych wypadkach z mocy prawa; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat jeżeli wymierzona kara pozbawienia nie przekroczyła 3 lat a skazany przestrzegał zasad porządku prawnego;

Więcej…  

Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty?

Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść sprawę do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego lub obowiązanego.

Więcej…  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player