Konta Bankowe

Sąd Rejonowy w Strzelinie informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U.2014.1683) z dniem 1 lipca 2015 utworzono:

I Wydział Cywilny w Strzelinie
II Wydział Karny w Strzelinie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Strzelinie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelinie
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich.
Samodzielną Sekcję Administracyjną

NASTĄPIŁA ZMIANA KONT BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁATY.

Konta bankowe:

W tytule wpłaty należy podać m.in.:
- sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału oraz nazwę wnioskodawcy lub powoda
- nazwę sądu, do którego kierowana jest wpłata

I. NBP (Narodowy Bank Polski)

Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
- SWIFT (BIC) NBPLPLPW
- IBAN: PL (dalej nr konta bankowego NBP)

1. Konta dochodów budżetowych:

- wpisy sądowe
- grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (zażalenia, apelacja)

NBP (Narodowy Bank Polski)

71 1010 0055 2203 0050 7900 0000

2. Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego:

- zaliczka na biegłego
- zaliczka na kuratora
- zaliczka na tłumacza
- zaliczka na świadka i inne
- zaliczka w kwocie 5 zł za umieszczenie informacji w Portalu Notarialnym

NBP (Narodowy Bank Polski)

82 1010 1674 0032 6113 9800 0000


II. BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)

Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
- SWIFT (BIC) GOSKPLPW
- IBAN: PL (dalej nr konta bankowego BGK)

1. Konto sum depozytowych:
- zabezpieczenia
- wadia
- poręczenia majątkowe

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
63 1130 1017 0021 1001 8890 0004 - depozyty złotówkowe PLN
36 1130 1017 0021 1001 8890 0005 - depozyty walutowe USD
20 1130 1017 0021 1001 8890 0002 - depozyty walutowe EUR
47 1130 1017 0021 1001 8890 0001 - depozyty walutowe CHF
90 1130 1017 0021 1001 8890 0003 - depozyty walutowe GBP


2. Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej:

- nawiązki
- świadczenia pieniężne

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
15 1130 1033 0018 8161 9820 0001

 

 

Zobacz stopkę...