Opłaty sądowe

Minister Sprawiedliwości wydał 31 stycznia 2006 r. rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2016.408). Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej.


Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych reguluje:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. 2015.526 tekst jednoilty).

 

Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach:

 

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

 

Zobacz stopkę...